چه خوشحالم....

تــو رفـتـن رو ازم خواستي

يه روز قلبم و پس دادي

واسم سخت بود كه تنها شم

مهم اينه كه تو شادي

تو خوشبختي و آرومي

با عشقي كه خودت خواستي

چقدر شيرين ِ  دنياي

كسي كه عاشقش هستي

چه خوشحالم كه ميبينم تو خوشبختي

با اينكه ميگذره روزام به هرسختي

چه خوشحالم كه مي بينم تو قلبت غصه ها مردن

با اينكه چشماي عشقت منو از خاطرت بردن

هميشه  آرزو بودي ولي حالا يه رويايي

يه جور عادت شده واسم شباي سرد تنهايي

ميدونم خنده ميميره روي لبهاي پژمردم

تو شرابي و من بيتو هميشه سرد و افسردم 

چه خوشحالم كه ميبينم تو خوشبختي

با اينكه ميگذره روزام به هرسختي

چه خوشحالم كه مي بينم تو قلبت غصه ها مردن

با اينكه چشماي عشقت منو از خاطرت بردن

مهدي كرمي - آهنگ خودت خواستي

پ.ن

بذارين عكس دوم كامل باز بشه... متحركه

قشنگه

[ یکشنبه ششم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 19:5 ] [ مهتاب ] [ ]